1 เดือนมี 1 ครั้ง 11 สิงหาคม 2561 วันอมาวสี วันขอเงินพระจันทร์ ขอแล้วรวย !!!!

0
460

วันอมาวสี วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2561 วันขอเงินพระจันทร์ ฤกษ์งามยามดี วันไหว้ ขอเงินพระจันทร์ เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ในเรื่อง วันขอเงินพระจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท ฤกษ์งามยามดี ประจำปี 2561

วันอมาวสี เป็น วันพระจันทร์ดับ หรือ วันขอเงินจากพระจันทร์นั้น เป็นวันที่ฟ้าหมายถึงสวรรค์และพื้นภพของมนุษย์ พื้นภพของนาคา พื้นภพของนรก ประตูทุกแดนภูมิจะเปิด และเป็นวันที่พระอาทิตย์ พระจันทร์ทำมุมที่เอื้อประโยชน์ ต่อมวลมนุษยชน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งวันฟ้าเปิดนั้น จะมีเพียงเดือนละ 1 วันเท่านั้น แต่ในวันที่ดีอย่างนี้ เราจะต้องทำอย่างไรให้วันนั้นเกิดประโยชน์ เกิดโชคลาภ หรือมีความสำเร็จเกิดขึ้น เริ่มต้อนรับการขอเงินจากพระจันทร์ครั้งแรกของต้นปี

วิธีปฏิบัติตนในวันขอเงินจากพระจันทร์ ประการแรกเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า หากท่านสามารถทำได้หรือสะดวก ควรไปทำบุญตักบาตรในเช้าของวันนั้น พร้อมรับศีลฟังธรรมที่วัดใกล้บ้าน (ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกก็ใช้การเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ ขอให้ท่านให้พรแทนก็ได้ค่ะ) หลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันท่านควรทำใจให้สงบ พยายามอย่ามีปากเสียงกับใครโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัว และข้อสำคัญที่สุดนั้นคือภายในวันนั้นห้ามให้ใครมายืมเงินจากท่านโดยเด็ดขาด สิ่งที่จะมาเป็นสื่อในการที่จะขอโชคขอลาภจากพระจันทร์ ให้ท่านเตรียมเงิน โดยที่ท่านต้องนำเงินที่เบิกออกมาจากธนาคาร กดออกมาจากเอทีเอ็ม หรือที่เก็บเอาไว้เอาออกมาให้ได้มากที่สุด เก็บใส่กระเป๋าสตางค์ที่ใช้เป็นประจำ และต้องตั้งใจด้วยว่า ในช่วงวันที่เป็นวันพระจันทร์ดับ ภายใน 12วัน ห้ามใช้เงินในส่วนที่เก็บไว้ในกระเป๋านี้ ถ้าต้องใช้ให้แยกส่วนที่จะใช้ในวันนั้นต่างหาก อาจจะไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง ใส่ซอง เพื่อเป็นสิริมงคล และให้นำกระเป๋าที่เก็บเงินเอาไว้ ไปตั้งไว้ในพานหรือไปวางไว้บริเวณหน้าพระพุทธรูป หรือห้องพระประจำบ้าน

วันขอเงินพระจันทร์สามารถขอได้ในช่วงก่อนและหลังเวลาเกิดวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสี 8-12 ชั่วโมง วิธีการก็เช่นเดียวกันคือ เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่นศรัทธา ทำจิตให้นิ่ง มีสมาธิ ต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น วันขอพรจากฟ้าวันอมาวสีขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไรและควรขอในเวลาที่สงบ

วันอมาวสีนี้ปกติจะเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือนที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอยู่แล้ว จึงนิยมไปวัดวาอารามใกล้บ้าน วันนั้นควรมีการทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือจะถวายสังฆทานก็ได้ ควรรับศีล 5 จากพระภิกษุมายึดถือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญเพียรภาวนา ทำบุญกุศลกันอย่างเต็มที่ มีการให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ ประการสำคัญคือ ต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีงามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ควรสร้างอารมณ์จิตใจไปในทางที่ดีงาม ทำใจให้สบายปลอดโปร่ง คิดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หากไม่สะดวกที่จะไปที่วัดก็ไม่ต้องไป

พระอยู่ที่ใจ พระอยู่ที่บ้าน ให้ใช้ห้องพระที่บ้านหรือต่อหน้าพระพุทธรูป หรือพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือก็ได้ ตั้งจิตว่า เราจะกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ละเว้นกรรมชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใส ท่านที่สะดวกชอบเรื่องพิธีกรรมจะจัดพิธีตั้งโต๊ะบวงสรวงอันประกอบด้วยผลไม้มงคล พร้อมดอกไม้มงคล จำนวน 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่างก็ได้ตามกำลังศรัทธา ตามความสะดวกไม่ว่ากัน แต่อย่าลืมธูป 15 ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์และเทียน 2 เล่ม ให้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะขอพรจากพระจันทร์ อย่าไปมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นอันขาด หลีกเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงเสีย เราจะสร้างกุศลบารมีครั้งสำคัญอันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อสะสมบุญบารมีเกิดเป็นอานิสงส์แห่งบุญญาธิการที่จะนำไปเชื่อมต่อไปสู่การขอพรจากพระจันทร์

ประการสำคัญของการขอเงินจากพระจันทร์ ก็มีเทคนิคคือ ให้นำเงินจำนวนหนึ่งที่เตรียมไว้ให้ได้มามากที่สุดเท่าที่จะหามาได้ กับกระเป๋าเงินที่ใช้เป็นประจำเพื่อจะเก็บใส่ให้เต็มกระเป๋าตลอดวันนั้น และวันนี้ห้ามนำเงินในกระเป๋าที่จัดไว้ไปใช้จ่าย อย่าให้ใครนำเงินไปใช้เด็ดขาด ใครจะขอยืมก็ไม่ให้ยืม อย่าให้ใครมาทวงหนี้หรือพยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ เหตุการณ์ทำนองนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำดำรงอยู่ไปอีก 1 เดือนเต็ม จนกระทั่งถึงวันอมาวสีเดือนถัดไป จากนั้นให้นำกระเป๋าเงินดังกล่าววางไว้บนพานหรือภาชนะอันสมควรหน้าพระพุทธรูปประจำบ้านหรือพระเครื่องก็ได้ ส่วนเงินที่คาดว่าจำเป็นจะต้องใช้จ่ายให้แยกส่วนไว้ต่างหาก

วิธีอธิษฐานขอพร ให้ท่านสมาทานศีล 5 ในวิธีการตรงนี้แหละที่จะทำให้ท่านมีความบริสุทธิ์โดยศีล และทำให้มีบารมีเพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี การที่ท่านได้รับศีล รับพรจากพระหรือสมาทานศีลเองจากพระพุทธรูป ตลอดจนการที่ท่านได้ไปทำบุญบริจาคทาน จะทำให้ท่านมีพลังบารมีที่จะได้ประกาศ มีประกาศิตขออะไรก็ได้สมดังที่ปรารถนา โดยเริ่มจาก ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์เมื่อท่านสวดมนต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสวดบทชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตาสันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์และเทพยดาทั้งหลายว่า คำอธิษฐาน… “ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต …………………..”

ส่วนในคำอธิฐานขอพรต่างๆนั้นก็คงสุดแต่ความพอใจของท่านทั้งหลายและก็ไม่จำเป็นเฉพาะเพียงการขอเงินเพียงอย่างเดียว ในวันดังกล่าวท่านสามารถขอพรใดก็ได้ ไม่จะเรื่องการงานธุรกิจ การค้า การเงิน ความรัก และในหลายๆสิ่งที่ท่านปรารถนา ซึ่งการขอเงินกับพระจันทร์นั้นจะเกิดขึ้นได้เพียงเดือนละ 1 วันเท่านั้น สิ่งที่ได้บอกกล่าวมาข้างต้นนั้น ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันในปัจจุบัน ส่วนในการจะได้รับมากน้อยเพียงใดนั้น ก็คงบอกกับท่านทั้งหลายไม่ได้แน่ๆ เพราะนี้ก็ต้องร่วมไปถึงบุญบารมีที่แต่ละท่านได้สร้างสะสมกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลหรือแม้แต่ในปัจจุบันชาติสรุปท้ายนี้ ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ทั้งทางกายใจ สุขสมหวังในสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องการไม่ว่าจะการงาน การเงินความรัก และ สุขภาพตลอดปี 2560 (บุญบารมีในชาตินี้ที่ได้มากที่สุดและเกิดผลเร็วที่สุดนั้นคือการดูแลพ่อแม่ให้ท่านมีความมากที่สุด) ก่อนท่านทั้งหลายจะออกไปทำบุญอย่างอื่น

วันขอเงินพระจันทร์ ประจำปี 2561 วันอมาวสี หรือ วันจันทร์ดับ มีดังนี้

1.วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา) เวลา 09.17 น.
2.วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา) เวลา 04.05 น.
3.วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ) เวลา 20.11 น.
4.วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ) เวลา 08.57 น.
5.วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ) เวลา 18.47 น.
6.วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน 2561 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) เวลา 02.43 น.
7.วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) เวลา 09.47 น.
8.วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) เวลา 16.57 น.
9.วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ) เวลา 01.01 น.
10.วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ) เวลา 10.46 น.
11.วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (แรม 14 ค่ำ เดือน 1) ปีจอ) เวลา 23.02 น.
12.วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ) เวลา 14.20 น.

รวมทั้งหมด 12 ฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์ในปี 2561 นี้

อมาวสีเป็นวันที่แรงมากที่แรงมากที่สุดคือ วันอมาวสีที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนสุริยุปราคาวงแหวน และสุริยุปราคาบางส่วน ก็มีอิทธิพลลดหลั่นกันลงมา โดยวันอมาวสีที่เป็นวันแรงปีนี้ คือวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ในสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 38 ปี แต่ฝั่งไทยไม่เห็น (บังเต็มดวงตอน 03:01 กลางคืนก่อนรุ่งสางในไทย)

วันปุรณมี วันขอพรพระจันทร์ “นอกจากวันอมาวสีวันนิวมูน (New Moon) หรือ วันจันทร์ดับ” ซึ่งมีการเกิดจุดจันทร์ดับและมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นวันเวลาที่เหมาะจะทำพิธี “ขอเงินจันทร์”แล้ว ยังมี”วันปุรณมีวันจันทร์เพ็ญ” เชื่อว่าเหมาะ ’ขอพรเพื่อมงคลชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ในการทำน้ำมนต์หรือที่เราเรียกว่าวันขอพรพระจันทร์ด้วย

ปุรณมี” หรือ “วันจันทร์เพ็ญ” คือวันที่มีการ “เกิดจุดจันทร์เพ็ญ” ซึ่งเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ และเมื่อดวงจันทร์ไล่ล่าได้ครึ่งทาง คือครึ่งจักรราศี ก็จะเล็งดวงอาทิตย์ คือดวงจันทร์ทำมุม 180 องศากับดวงอาทิตย์ ในราศีตรงข้าม ซึ่ง ในทุก ๆ เดือน ในจุดที่ดวงจันทร์โคจรเข้าเล็งดวงอาทิตย์ในราศีตรงข้าม ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด ในเวลาใด ณ เวลานั้นเรียกว่า “เวลาปุรณมี” วันปุรณมี “เป็นวันมงคล” เป็นวันที่ควรจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นมงคลซึ่งแต่โบราณมาก็มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีการตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่าง ๆ อันเป็นมงคลจากพระจันทร์

“ปุรณมี เป็นวันที่หากได้ทำน้ำมนต์ในคืนจันทร์เพ็ญจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก” เชื่อว่ามีสิริมงคลทำการใดก็สำเร็จสมความปรารถนา มีโชคชัยมงคล ประสบชัยชนะ เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ เพราะเป็นวันที่โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ โคจรมากุมและเล็งกัน

จันทร์เพ็ญปุรณมีนั้น นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ระบุไว้ว่า… ใน 1 ปี มี 12 ครั้งเพราะใน 1 ปี มี 12 เดือน โดยใน 1 เดือน จะมีวันจันทร์เพ็ญเพียงวันเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณากันแล้ว ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ได้ว่า ช่วง “เพ็ญเดือน 12 หรือวันลอยกระทง เป็นช่วงวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการทำนํ้ามนต์” แต่หากไม่สะดวก ไม่สามารถทำในวันเพ็ญเดือน 12 ก็ใช้เพ็ญเดือนอื่น ๆ เป็นวันทำนํ้ามนต์ได้ โดยยึดตามวันที่มีการเกิดจุดจันทร์เพ็ญ ที่อาจตรงหรือไม่ตรงกับ 15 คํ่าก็ได้ (กรณีที่อาจตรงหรือไม่ตรงกับ 15 คํ่าก็ได้นี้ รวมถึงวันจันทร์ดับด้วย) และช่วงเพ็ญมาฆะ เพ็ญวิสาขะ และเพ็ญอาสาฬหะ ก็ทำนํ้ามนต์ได้ศักดิ์สิทธิ์มากเช่นกัน”

วิธีหรือ “พิธีทำนํ้ามนต์จันทร์เพ็ญ” นั้น มีคำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้คือ

1. เตรียมสถานที่อันโล่งกว้างอยู่กลางแจ้งเป็นสถานที่ที่ไม่อยู่ใต้ร่มไม้หรือเงามืดของสิ่งกีดขวางหรือมีนกกาบินผ่าน

2. เตรียมบาตรทำนํ้ามนต์หรือขันทำนํ้ามนต์ขนาดใหญ่พอสมควร

3. เตรียมนํ้าฝนหรือนํ้าบริสุทธิ์สำหรับใช้ในการทำนํ้ามนต์

4. นำนํ้าฝนหรือนํ้าบริสุทธิ์มาใส่ลงในบาตรทำนํ้ามนต์หรือขันทำนํ้ามนต์

5. นำบาตรหรือขันทำนํ้ามนต์ที่บรรจุนํ้าแล้วไปวางที่สถานที่กลางแจ้งที่เตรียมไว้ เน้นว่าสำคัญคือต้องวางไว้กลางแจ้ง อย่าวางไว้ใต้เงาร่มไม้ เงาสิ่งปลูกสร้าง เงาสิ่งกีดขวาง อย่าให้มีนกกาหรือเครื่องบินบินผ่าน

6. วันเวลาที่วางบาตรหรือขันทำนํ้ามนต์คือเวลาก่อนเที่ยงคืนของคืนจันทร์เพ็ญ

7. ก่อน 24.00 น. ก่อนเที่ยงคืนพอสมควร จุดเทียนขาวที่ปากบาตรหรือขันทำนํ้ามนต์ ให้นํ้าตาเทียนหยดลงในนํ้า โดยท่องคาถากำกับ 9 จบ ซึ่งคาถากำกับมีว่า “ปุณณจันโท วิชานันเต วิสุทธิสาวโก วโร พุทโธ สัมธัมมรังสี มุนโน มัตถเกสุกังฯ” หรือสวดพระปริตรบท “อภยปริตร”หรือคาถายันทุน 9 จบ เพิ่มด้วยก็ดี

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

8. ท่องคาถากำกับ (และอาจสวดพระปริตรเพิ่มด้วย) เสร็จแล้วก็รอให้เงาดวงจันทร์ปรากฏในบาตรหรือขันทำนํ้ามนต์อย่างชัดเจน และ

9. ในบัดนั้น ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามความปรารถนาเป็นการ ’ขอพรจันทร์“ พร้อมทำนํ้ามนต์จันทร์เพ็ญ

“สำหรับนํ้ามนต์จันทร์เพ็ญนั้น ใช้ดื่มกินก็ได้ อาบก็ได้ รดศีรษะก็ได้ ประพรมก็ดี แต่ควรทำทันทีหลังพิธีการเสร็จสิ้น แล้วจึงค่อยทำนํ้ามนต์ใหม่ในวันเพ็ญเดือนต่อไปนํ้ามนต์นี้เชื่อว่าช่วยบรรเทายามเจ็บไข้ ป้องกันอันตรายจากการเดินทาง เป็นสิริสวัสดิมงคลแก่ชีวิต ถ้าเป็นนํ้ามนต์จันทร์เพ็ญเดือน 12 ซึ่งเชื่อว่ายิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะ 1 ปีมีครั้งเดียว ทำไว้ดื่มกินก็ได้ อาบก็ได้ ประพรมศีรษะร่างกายก็ได้ หากยังเหลือก็เก็บไว้ใช้ได้ และรอจนถึงวันเพ็ญเดือน 12 ปีต่อไป แล้วก็ค่อยทำนํ้ามนต์จันทร์เพ็ญเดือน 12 อีก”

วันอมาวสีและวันปุรณมี…นั้นมีความเชื่อเรื่องการขอเงินขอพรจากพระจันทร์มาแต่โบราณนากาลแล้ว ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลองทำตามดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันได้ผลดีขนาดไหน หามาแปะโดย…เมืองม่านหมอก ขอบคุณทุกข้อมูลที่ได้มา แต่เนื่องจากไม่มีแหล่งที่มานานแล้ว แบ่งปันกันอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น ไม่มีเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น

ขอบคุณเคดิตข้อมูลจาก : วันขอเงินพระจันทร์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here